เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

สถานกงสุล

จำนวนทั้งหมด : 20

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐเกาหลี ประจำจังหวัดเชียงใหม่

ชื่อ : นายวัชระ ตันตรานนท์

ตำแหน่ง : กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐเกาหลี ประจำจังหวัดเชียงใหม่

ได้รับตั้งแต่งเมื่อ : 30 พฤษภาคม 2550

โทรศัพท์ : 053223120

โทรสาร : 053225661

ที่ตั้ง : อาคาร V-Group ชั้น 3 เลขที่ 50 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

อีเมล : vgroupchiangmai@gmail.com

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สหราชอาณาจักร ประจำจังหวัดเชียงใหม่

ชื่อ : Mr. Ben Robert Svasti

ตำแหน่ง : กงสุลกิตติมศักดิ์สหราชอาณาจักร ประจำจังหวัดเชียงใหม่

ได้รับตั้งแต่งเมื่อ : 12 กันยายน 2553

โทรศัพท์ : 0818839797

โทรสาร : 053244781

ที่ตั้ง :

อีเมล : ben.svasti@gmail.com

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สวิสเซอร์แลนด์ ประจำจังหวัดเชียงใหม่

ชื่อ : Mr.Marc-Henri Dumur

ตำแหน่ง : กงสุลกิตติมศักดิ์สวิสเซอร์แลนด์ ประจำจังหวัดเชียงใหม่

ได้รับตั้งแต่งเมื่อ : 10 มกราคม 2555

โทรศัพท์ : 053225000 0818827562

โทรสาร : 053215217

ที่ตั้ง : 153 ถนนศรีดอนชัย ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

อีเมล : chiangmai@honrep.ch

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฟินแลนด์ ประจำจังหวัดเชียงใหม่

ชื่อ : นายณรงค์ คองประเสริฐ

ตำแหน่ง : กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฟินแลนด์ ประจำจังหวัดเชียงใหม่

ได้รับตั้งแต่งเมื่อ : 21 มีนาคม 2555

โทรศัพท์ : 053231133 0813523333

โทรสาร : 053231134

ที่ตั้ง : 3 ถนนรัตนโกสินทร์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

อีเมล : narong@cmi-cc.com

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์แคนาดา ประจำจังหวัดเชียงใหม่

ชื่อ : นายจักริน วังวิวัฒน์

ตำแหน่ง : กงสุลกิตติมศักดิ์แคนาดา ประจำจังหวัดเชียงใหม่

ได้รับตั้งแต่งเมื่อ : 31 กรกฎาคม 2556

โทรศัพท์ : 0818152878

โทรสาร : 053850147

ที่ตั้ง : 151 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลท่าศาลา จังหวัดเชียงใหม่ 50000

อีเมล : cancon@loxinfo.co.th

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐออสเตรีย ประจำจังหวัดเชียงใหม่

ชื่อ : นายนิโคลัส ปราเชนสกี้

ตำแหน่ง : กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐออสเตรีย ประจำจังหวัดเชียงใหม่

ได้รับตั้งแต่งเมื่อ : 4 พฤศจิกายน 2556

โทรศัพท์ : 053863144

โทรสาร : 053863144

ที่ตั้ง : 810/1 หมู่ 1 ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

อีเมล : nprachensky@gmail.com

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐโปรตุเกส ประจำจังหวัดเชียงใหม่

ชื่อ : นายนูนู มานูเอล เด ปิเมนเตล คัลเดรา ดา ซิลวา

ตำแหน่ง : กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐโปรตุเกส ประจำจังหวัดเชียงใหม่

ได้รับตั้งแต่งเมื่อ : 10 มิถุนายน 2558

โทรศัพท์ : 053106147, 0859087477, 0882600274

โทรสาร :

ที่ตั้ง : หมู่บ้านศุภาลัย โมด้า 88/58 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

อีเมล : honoraryconsul.chiangmai@embassyofportugal.or.th

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำจังหวัดเชียงใหม่

ชื่อ : นายแสวง เครือวัฒนสกุล

ตำแหน่ง : กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำจังหวัดเชียงใหม่

ได้รับตั้งแต่งเมื่อ :

โทรศัพท์ : 053-711-800

โทรสาร : 053-712-972

ที่ตั้ง : 869/90 ถนนเปมะวิภาต จังหวัดเชียงราย 57000

อีเมล : sawaeng69@gmail.com

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐเช็ก ประจำจังหวัดเชียงใหม่

ชื่อ : พลตำนวจเอก ดร.ประสาน วงศ์ใหญ่

ตำแหน่ง : กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐเช็ก ประจำจังหวัดเชียงใหม่

ได้รับตั้งแต่งเมื่อ : 12 ตุลาคม 2553

โทรศัพท์ : 0841915440, 0840966609, 0892036061

โทรสาร :

ที่ตั้ง : 153/2 หมู่ที่ 9 ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130

อีเมล : czconsulcm@gmail.com

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ราชอาณาจักรเบลเยียม

ชื่อ : ดร.นิรันดร์ จิวะสันติการ

ตำแหน่ง : อาสาสมัครตัวแทนจากสถานทูตเบลเยียมประจำประเทศไทย

ได้รับตั้งแต่งเมื่อ : 14 พฤศจิกายน 2561

โทรศัพท์ : 054-315-515 , 081-993-9502

โทรสาร : 054-315-801

ที่ตั้ง : มูลนิธิโยนก อาคารโจแอนด์เบซซี่ แบสเตอร์ 444/4 ถนนวชิราวุธดำเนิน จังหวัดลำปาง 52000

อีเมล : nirund@americanthaifoundation.org

หน้า 2 ของ 2