เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

โครงการ Shanghai International Sister Cities Youth Camp 2015

วันที่: 20 กรกฎาคม 2558 - 2 สิงหาคม 2558 ณ นครเซี่ยงไฮ้

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2558 ผู้แทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 6 คน และครู จำนวน 1 คน จากจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนบ้านพี่เมืองน้องของนครเซี่ยงไฮ้กับเมืองต่าง ๆ (Shanghai International Sister Cities Youth Camp) เพื่อกระชับความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาระหว่างนครเซี่ยงไฮ้กับบ้านพี่เมืองน้องกว่า 20 เมือง จากทั่วโลก

Last updated by
นางสาว ชยาภรณ์ บุตรพิชัย
21 มิถุนายน 2567

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
1365

แบ่งปัน