เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

สำนักงานการต่างประเทศนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางเยือนประเทศไทยภายใต้โครงการมิตรประเทศไทย ประจำปี 2558

วันที่: 2 สิงหาคม 2558 - 7 สิงหาคม 2558 ณ จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 2 – 7 สิงหาคม 2558 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ นำคณะผู้แทนระดับสูงจากสำนักงานการต่างประเทศนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางเยือนประเทศไทยภายใต้โครงการมิตรประเทศไทย ประจำปี 2558 และได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 เพื่อรับทราบและหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่าง ๆ และเดินทางศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558

Last updated by
นางสาว ชยาภรณ์ บุตรพิชัย
23 มิถุนายน 2567

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
1410

แบ่งปัน