เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

คณะผู้แทนสภาประชาชนมหานครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางเยือนจังหวัดเชียงใหม่

วันที่: 25 กันยายน 2559 - 26 กันยายน 2559 ณ จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 25 –26 กันยายน 2559 H.E. Mme. Yin Yicui ประธานสภาประชาชนมหานครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะผู้แทนสภาประชาชนมหานครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางเยือนจังหวัดเชียงใหม่ในห้วงวันที่ 25 – 26 กันยายน 2559 และเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559

Last updated by
นางสาว ชยาภรณ์ บุตรพิชัย
24 พฤษภาคม 2566

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
1081

แบ่งปัน