เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

กิจกรรมส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์อันดีตลอดจนสร้างเครือข่ายระหว่างเจ้าหน้าที่เมืองชิงเต่ากับหน่วยรายการไทย

วันที่: 18 กันยายน 2559 - 22 กันยายน 2559 ณ จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ ๑๘ – ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงเต่า นำคณะผู้แทนระดับสูงจากภาครัฐของเมืองชิงเต่าเดินทางเยือนประเทศไทย เพื่อส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์อันดีตลอดจนสร้างเครือข่ายระหว่างเจ้าหน้าที่เมืองชิงเต่ากับหน่วยรายการไทยที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงเยือนเมืองพี่เมืองน้อง ของเมืองชิงเต่าในประเทศไทย อีกทั้งรองอธิบดีสำนักงานต่างประเทศเมืองชิงเต่า และผู้แทนจากภาครัฐของเมืองชิงเต่าเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙

Last updated by
นางสาว ชยาภรณ์ บุตรพิชัย
2 กรกฎาคม 2565

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
835

แบ่งปัน