เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดงานประกวดภาพถ่าย ภายใต้โครงการ “ไปฮอกไกโดกันเถอะ ครั้งที่ ๓”

วันที่: 18 มิถุนายน 2559

เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมและกล่าวเปิดงานในโครงการประกวดภาพถ่ายในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภายใต้โครงการ “ไปฮอกไกโดกันเถอะ ครั้งที่ ๓” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มเยาวชนที่ศึกษาอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีโอกาสเดินทาง แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ณ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ทั้งเป็นการสานสัมพันธ์อันดี ระหว่างสองประเทศ

Last updated by
นางสาว ชยาภรณ์ บุตรพิชัย
1 ตุลาคม 2563

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
396

แบ่งปัน