เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานนิทรรศการประกวดภาพถ่ายภายใต้โครงการชื่อ “ไปฮอกไกโดกันเถอะ ครั้งที่ ๔”

วันที่: 17 มิถุนายน 2560 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการประกวดภาพถ่ายภายใต้โครงการชื่อ “ไปฮอกไกโดกันเถอะ ครั้งที่ ๔” ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Last updated by
นางสาว ชยาภรณ์ บุตรพิชัย
19 กรกฎาคม 2562

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
88

แบ่งปัน