เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

คณะสื่อมวลชนนครเฉิงตู เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันที่: 3 สิงหาคม 2558 ณ จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ คณะสื่อมวลชนนครเฉิงตู เข้าเยี่ยมคารวะและสัมภาษณ์นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในประเด็นเกี่ยวกับการศึกษา การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน ประเพณี และวัฒนธรรม เพื่อนำข้อมูลไปเผยแพร่ให้ประชาชนของนครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีนได้รู้จักมากยิ่งขึ้น

Last updated by
นางสาว ชยาภรณ์ บุตรพิชัย
23 มิถุนายน 2567

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
1416

แบ่งปัน