เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

สมาชิกสภาจังหวัดไซตามะ มอบทุนการศึกษา Kodama Scholarship ประจำปี๒๕๔๖

วันที่: 13 ตุลาคม 2546 - 15 ตุลาคม 2546

เมื่อวันที่ ๑๓-๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๖ สมาชิกสภาจังหวัดไซตามะ มอบทุนการศึกษา Kodama Scholarship ประจำปี๒๕๔๖ จำนวน ๓ แสนเยน ให้กับนักเรียนสังกัดเทศบาล ฯ

Last updated by
นางสาว มนธิชา สุขเสาร์
3 กุมภาพันธ์ 2566

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
1384

แบ่งปัน