เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

สมาชิกสภาจังหวัดไซตามะ มอบทุนการศึกษา Kodama Scholarship ประจำปี 2547

วันที่: 23 พฤศจิกายน 2547 - 24 พฤศจิกายน 2547

เมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2547 สมาชิกสภาจังหวัดไซตามะ มอบทุนการศึกษา Kodama Scholarship ประจำปี 2547 จำนวน 3 แสนเยน ให้กับนักเรียนสังกัดเทศบาล ฯ

Last updated by
นางสาว มนธิชา สุขเสาร์
28 กันยายน 2564

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
756

แบ่งปัน