เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

คณะสมาชิกสภาจังหวัดไซตามะ ศึกษาดูงานการจัดทำบัตรประชาชนของเทศบาล ฯ

วันที่: 8 พฤษภาคม 2548 - 9 พฤษภาคม 2548

วันที่ ๘-๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘ คณะสมาชิกสภาจังหวัดไซตามะ ศึกษาดูงานการจัดทำบัตรประชาชนของเทศบาล ฯ

Last updated by
นางสาว มนธิชา สุขเสาร์
25 พฤษภาคม 2563

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
248

แบ่งปัน