เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

คณะผู้แทนการค้านครคุนหมิงเดินทางเยือนเทศบาลนครเชียงใหม่

วันที่: 24 ธันวาคม 2547

เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ คณะผู้แทนการค้านครคุนหมิงเดินทางเยือนเทศบาลนครเชียงใหม่

Last updated by
นางสาว ชยาภรณ์ บุตรพิชัย
5 ธันวาคม 2563

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
483

แบ่งปัน