เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

กิจกรรมหารือแนวทางการส่งเสริมและพัฒนารายได้ของท้องถิ่น

วันที่: 19 ธันวาคม 2548

 

เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ รองนายกเทศมนตรีนครคุนหมิงนำคณะผู้บริหารหารือแนวทางการส่งเสริมและพัฒนารายได้ของท้องถิ่น

Last updated by
นางสาว ชยาภรณ์ บุตรพิชัย
16 พฤษภาคม 2567

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
1443

แบ่งปัน