เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

กิจกรรมหารือแนวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง ในงานเทศกาลหิมะ น้ำแข็งครั้งที่ ๒๒

วันที่: 4 มกราคม 2549 - 8 มกราคม 2549

เมื่อวันที่ ๔-๘ มกราคม ๒๕๔๙ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่และคณะเข้าร่วมหารือแนวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับระหว่างกันในโอกาสเข้าร่วมงานเทศกาลหิมะและน้ำแข็งครั้งที่ ๒๒

Last updated by
นางสาว มนธิชา สุขเสาร์
16 พฤษภาคม 2567

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
1506

แบ่งปัน