เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง

วันที่: 28 เมษายน 2551 - 29 เมษายน 2551 ณ จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ ๒๘-๒๙ เมษายน ๒๕๕๑ พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้บริหารระดับสูงของนครฮาร์บิ้น

Last updated by
นางสาว ชยาภรณ์ บุตรพิชัย
1 ตุลาคม 2565

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
987

แบ่งปัน