เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

เมืองอูโอสึอนุมัติโครงการสร้างสวนญี่ปุ่น เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีไทย-ญี่ปุ่น ณ สวนสุขภาพบ้านเด่น

วันที่: 1 พฤศจิกายน 2560

 

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 นายกเทศมนตรีเมืองอูโอสึและประสภาเมืองอูโอสึ ได้มีหนังสือแจ้งว่าเมืองอูโอสึได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณโครงการสร้างสวนญี่ปุ่น เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีไทย-ญี่ปุ่น ณ สวนสุขภาพบ้านเด่น
 

Last updated by
นางสาว ชยาภรณ์ บุตรพิชัย
1 ตุลาคม 2563

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
400

แบ่งปัน