เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

กิจกรรม Chiang Mai International Music Festival

วันที่: 30 กันยายน 2558 ณ จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 คณะทำงาน Kunming Team นำโดย Ms.Rui Ling นำเสนอการจัดกิจกรรม Chiang Mai International Music Festival ระหว่างวันที่
๒-๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ จังหวัดเชียงใหม่

 

Last updated by
นางสาว ชยาภรณ์ บุตรพิชัย
26 กันยายน 2563

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
361

แบ่งปัน