เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ เข้าร่วมงาน China South Asia Expo ครั้งที่ ๔

วันที่: 11 มิถุนายน 2559 - 14 มิถุนายน 2559

เมื่อวันที่ 11-16 มิถุนายน 2559 รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม และคณะ เข้าร่วมงาน China South Asia Expo ครั้งที่ ๔ และงานสัมมนาทางวิชาการหัวข้อการพัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว

 

Last updated by
นางสาว ชยาภรณ์ บุตรพิชัย
1 ตุลาคม 2563

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
396

แบ่งปัน