เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เข้าร่วมงาน China-Yiwu International Forest Products ครั้งที่ ๑๐

วันที่: 19 กรกฎาคม 2560

เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2560 รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายชาตรี เชื้อมโนชาญ และคณะ เข้าร่วมงาน China-Yiwu International Forest Products ครั้งที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม- ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

 

Last updated by
นางสาว ชยาภรณ์ บุตรพิชัย
28 กันยายน 2564

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
813

แบ่งปัน