เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ต้อนรับคณะจากจังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น

วันที่: 15 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

นายชูชีพ พงษ์ไชย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เข้าร่วมต้อนรับและประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในด้านต่าง ๆ หลังจากมีการลงนามสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ กับจังหวัดฮอกไกโดกับนายซูอิชิ โอโนซูกะ ผู้อำนวยการฝ่ายแผนและนโยบายและการประสานงานจังหวัดฮอกไกโด พร้อมคณะจำนวน 4 คน  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Last updated by
นางสาว มนธิชา สุขเสาร์
31 พฤษภาคม 2563

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
341

แบ่งปัน