เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

กรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนนครปักกิ่ง รองเลขาธิการสภาผู้แทนประชาชนนครปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมคาราวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันที่: 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา: 10:00 - น. ณ ห้องปฎิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าต้อนรับ Mr. Cui Xinjian กรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนนครปักกิ่ง รองเลขาธิการสภาผู้แทนประชาชนนครปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ จำนวน 10 ท่าน เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปฎิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Last updated by
นางสาว มนธิชา สุขเสาร์
19 สิงหาคม 2562

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
147

แบ่งปัน