เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองคณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีน

วันที่: 9 ธันวาคม 2561 เวลา: 11:00 - 12:30 น. ณ โรงแรมแชงกรีล่า จังหวัดเชียงใหม่

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองคณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 11.15 - 12.45 น. ณ โรงแรมแชงกรีล่า จังหวัดเชียงใหม่

Last updated by
นางสาว มนธิชา สุขเสาร์
31 พฤษภาคม 2563

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
293

แบ่งปัน