เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

Mr. Lou Qiang นายกเทศมนตรีนครเฉิงตูเข้าเยี่ยมคารวะนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันที่: 16 ธันวาคม 2561 ณ ห้อง ICB1211 ชั้น 2 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

Mr. Lou Qiang นายกเทศมนตรีนครเฉิงตูเข้าเยี่ยมคารวะนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้อง ICB1211 ชั้น 2 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

Last updated by
นางสาว ทิพวรรณ ปทุมธา
18 สิงหาคม 2562

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
167

แบ่งปัน