เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

การประชุมคณะมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยยาเสพติด ครั้งที่ ๒

วันที่: 14 มีนาคม 2562

พลอากาศเอก ชูชาติ บุญชัย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานการประชุมคณะมนตรีที่ปรึกษา ของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยยาเสพติดอันตราย (AIPACODD) ครั้งที่ ๒ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ เพื่อเป็นเกียรติแก่คณะผู้เข้าร่วมประชุม

 

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ณ ร้านอาหารบ้านสวน จังหวัดเชียงใหม่ พลอากาศเอก ชูชาติ บุญชัย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานการประชุมคณะมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยยาเสพติดอันตราย (The Meeting of AIPA Advisory Council on Dangerous Drugs : AIPACODD) ครั้งที่ ๒ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ เพื่อเป็นเกียรติแก่คณะผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และภริยา พร้อมด้วยผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมในงาน

Last updated by
นางสาว ทิพวรรณ ปทุมธา
22 กุมภาพันธ์ 2563

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
218

แบ่งปัน