เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ประชุมคณะมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยยาเสพติดอันตราย (The Meeting of AIPA Advisory Council on Dangerous Drugs : AIPACODD) ครั้งที่ ๒

วันที่: 14 มีนาคม 2562

พลอากาศเอก ชูชาติ บุญชัย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ พล.อ.อ.ชูชาติ บุญชัย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานการประชุมคณะมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยยาเสพติดอันตราย (The Meeting of AIPA Advisory Council on Dangerous Drugs : AIPACODD) ครั้งที่ ๒  เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมฯ โดยได้มีการลงนามรับรองรายงานการประชุมฯ ร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกสมัชชารัฐสภาอาเซียนที่เข้าร่วมประชุมและแนะนำประเทศเจ้าภาพการประชุมฯ ครั้งต่อไป ได้แก่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

          โอกาสนี้ พล.อ.อ.ชูชาติ บุญชัย ได้กล่าวขอบคุณคณะผู้แทนจากประเทศสมาชิก AIPA และผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศทุกท่านที่ได้ให้ความสำคัญและเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยเชื่อมั่นว่าผลจากการประชุมนี้เป็นส่วนสำคัญที่จะส่งผลให้ประชาคมอาเซียนปลอดยาเสพติดซึ่งนับว่าเป็นความสำเร็จร่วมกันของสมัชชารัฐสภาอาเซียนในการเตรียมการให้ภูมิภาคของเราห่างไกลจากภัยคุกคามที่เกิดจากยาเสพติดและหวังว่าสมัชชารัฐสภาอาเซียนจะสามารถขยายความร่วมมือระหว่างรัฐสภาในรูปแบบอื่น ๆ ของภัยคุกคามความปลอดภัยที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิมในอนาคตอันใกล้นี้

          ปี ๒๕๖๒  ถือเป็นปีแห่งความร่วมมือระหว่างรัฐสภาเพื่อความยั่งยืน โดยหลังจากนี้รัฐสภาไทยจะเป็นเจ้าภาพในการเชื่อมโยงผู้นำอาเซียนกับผู้แทนของสมัชชารัฐสภาอาเซียนในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนในเดือนมิถุนายน และการประชุมสมัชชาใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียนในเดือนสิงหาคม โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศไทยจะได้ต้อนรับทุกท่านในโอกาสการประชุมทั้งสองการประชุมนี้

 

Last updated by
นางสาว ทิพวรรณ ปทุมธา
30 พฤษภาคม 2563

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
304

แบ่งปัน