เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะผู้เข้าร่วมประชุม AIPACODD ครั้งที่ ๒ ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่

วันที่: 13 มีนาคม 2562

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา  ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จ.เชียงใหม่ ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติในฐานะประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ เพื่อเป็นเกียรติแก่คณะผู้เข้าร่วมประชุมคณะมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยยาเสพติดอันตราย (AIPACODD) ครั้งที่ ๒ โดยมี สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขาธิการวุฒิสภา พร้อมด้วยผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมในงาน

Last updated by
นางสาว ทิพวรรณ ปทุมธา
29 พฤษภาคม 2563

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
243

แบ่งปัน