เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

องบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ นำคณะสื่อมวลชนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจากหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจนครหลวงฮานอย และกรรมการสมาคมหนังสือพิมพ์นครหลวงฮานอย เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันที่: 15 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

วันที่15 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น.  กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ นำคณะสื่อมวลชนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจากหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจนครหลวงฮานอย และกรรมการสมาคมหนังสือพิมพ์นครหลวงฮานอย เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ) พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้แก่พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่เพื่อหารือความร่วมมือเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจระหว่างกัน ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Last updated by
นางสาว ทิพวรรณ ปทุมธา
27 พฤษภาคม 2563

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
242

แบ่งปัน