เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

คณะผู้แทนบริษัท ไชน่า ทราเวล เซอร์วิส เฮด ออฟฟิศ (ไทยแลนด์) จำกัด เข้าเยี่ยมคาราวะ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันที่: 30 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ (30 พ.ค.62) เวลา 14.30 น. คณะผู้แทนบริษัท ไชน่า ทราเวล เซอร์วิส เฮด ออฟฟิศ (ไทยแลนด์) จำกัด เข้าเยี่ยมคาราวะ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการลงทุนที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งจะเป็นการสอดรับความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยกับพันธมิตรทางธุรกิจ โดยเฉพาะบริษัทอาลีบาบา กรุ๊ป ประเทศจีน

เนื่องจากรัฐบาลไทยได้ร่วมลงนามความตกลง (MOU) กับทางกลุ่มบริษัทอาลีบาบากรุ๊ป เพื่อขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0 เพื่อปักหมุดลงทุนสร้างดิจิทัลฮับ การส่งเสริมความร่วมมือในด้านการค้าการลงทุนและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดร่วมกันอย่างยั่งยืน

Last updated by
นางสาว ทิพวรรณ ปทุมธา
27 พฤษภาคม 2563

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
350

แบ่งปัน