เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำคณะจากจังหวัดมิเอะ ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบปะหารือกับ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันที่: 30 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ (30 พ.ค. 62) เวลา 15.00 น. ที่ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำคณะจากจังหวัดมิเอะ ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบปะหารือกับ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การก่อตั้งศูนย์นวัตกรรมจังหวัดมิเอะ-ประเทศไทย ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการขยายความร่วมมือในด้านการวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปอาหารในการเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิต ทั้งในด้านคุณภาพและมาตรฐาน และการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมอุตสาหกรรมในระดับสากล ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ตลอดจน เพื่อต่อยอดการดำเนินงานโครงการ Northern Food Valley ของภาคเหนือในอนาคต

Last updated by
นางสาว ทิพวรรณ ปทุมธา
27 พฤษภาคม 2563

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
259

แบ่งปัน