เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาดชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 243 ปี

วันที่: 12 มิถุนายน 2562 เวลา: 18:30 - น. ณ ณ Nimman Convention Center จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 62 เวลา 18.30 น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาดชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 243 ปี แห่งการประกาศอิสระภาพของสหรัฐอเมริกา หรือ 243 ปี วันชาติสหรัฐอเมริกา ณ Nimman Convention Center จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายปีเตอร์ เฮย์มอนด์ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และนางเจนนิเฟอร์ ฮาร์ไฮ กุงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยคณะกงสุลต่างประเทศในจังหวัดเชียงใหม่ เจ้านายฝ่ายเหนือ ผู้แทนจากส่วนราชการ และภาคเอกชน เข้าร่วมงานอย่างคับคั่งเมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 62 เวลา 18.30 น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาดชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 243 ปี แห่งการประกาศอิสระภาพของสหรัฐอเมริกา หรือ 243 ปี วันชาติสหรัฐอเมริกา ณ Nimman Convention Center จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายปีเตอร์ เฮย์มอนด์ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และนางเจนนิเฟอร์ ฮาร์ไฮ กุงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยคณะกงสุลต่างประเทศในจังหวัดเชียงใหม่ เจ้านายฝ่ายเหนือ ผู้แทนจากส่วนราชการ และภาคเอกชน เข้าร่วมงานอย่างคับคั่งเมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 62 เวลา 18.30 น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาดชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 243 ปี แห่งการประกาศอิสระภาพของสหรัฐอเมริกา หรือ 243 ปี วันชาติสหรัฐอเมริกา ณ Nimman Convention Center จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายปีเตอร์ เฮย์มอนด์ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และนางเจนนิเฟอร์ ฮาร์ไฮ กุงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยคณะกงสุลต่างประเทศในจังหวัดเชียงใหม่ เจ้านายฝ่ายเหนือ ผู้แทนจากส่วนราชการ และภาคเอกชน เข้าร่วมงานอย่างคับคั่งเมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 62 เวลา 18.30 น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาดชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 243 ปี แห่งการประกาศอิสระภาพของสหรัฐอเมริกา หรือ 243 ปี วันชาติสหรัฐอเมริกา ณ Nimman Convention Center จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายปีเตอร์ เฮย์มอนด์ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และนางเจนนิเฟอร์ ฮาร์ไฮ กุงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยคณะกงสุลต่างประเทศในจังหวัดเชียงใหม่ เจ้านายฝ่ายเหนือ ผู้แทนจากส่วนราชการ และภาคเอกชน เข้าร่วมงานอย่างคับคั่งเมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 62 เวลา 18.30 น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาดชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 243 ปี แห่งการประกาศอิสระภาพของสหรัฐอเมริกา หรือ 243 ปี วันชาติสหรัฐอเมริกา ณ Nimman Convention Center จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายปีเตอร์ เฮย์มอนด์ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และนางเจนนิเฟอร์ ฮาร์ไฮ กุงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยคณะกงสุลต่างประเทศในจังหวัดเชียงใหม่ เจ้านายฝ่ายเหนือ ผู้แทนจากส่วนราชการ และภาคเอกชน เข้าร่วมงานอย่างคับคั่งเมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 62 เวลา 18.30 น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาดชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 243 ปี แห่งการประกาศอิสระภาพของสหรัฐอเมริกา หรือ 243 ปี วันชาติสหรัฐอเมริกา ณ Nimman Convention Center จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายปีเตอร์ เฮย์มอนด์ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และนางเจนนิเฟอร์ ฮาร์ไฮ กุงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยคณะกงสุลต่างประเทศในจังหวัดเชียงใหม่ เจ้านายฝ่ายเหนือ ผู้แทนจากส่วนราชการ และภาคเอกชน เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
26 กันยายน 2563

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
408

แบ่งปัน