เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

สถานเอกอัครราชทูตโปรตุเกสประจำประเทศไทย เรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยภริยา เข้าร่วมชมการแสดงละคร เรื่อง My Mother’s Kitchen

วันที่: 14 มิถุนายน 2562 เวลา: 20:00 - น. ณ ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 20.00 น. 

สถานเอกอัครราชทูตโปรตุเกสประจำประเทศไทย ได้เรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยภริยา เข้าร่วมชมการแสดงละคร เรื่อง My Mother’s Kitchen เนื่องในวาระการครบรอบ 500 ปี สนธิสัญญามิตรภาพและการค้าแรกระหว่างโปรตุเกส - สยาม โดยสถานเอกอัครราชทูตโปรตุเกสฯ มีกำหนดจัดแสดงละครเวที เรื่อง My Mother’s Kitchen ซึ่งจะนำเสนอเกี่ยวกับวิธีการร่วมสมัยของมรดกทางวัฒนธรรมของโปรตุเกสในประเทศไทยโดยวิธีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น และขนมทองหยิบซึ่งเป็นขนมที่มีชื่อเสียงจากสูตรขนมชาวโปรตุเกส เขียนบทโดย นายจตุรชัย ศรีจันทร์วันเพ็ญ กำกับการแสดงโดย นางสาวภัทรสุดา อนุมานราชธน และนำแสดงโดย นายเจมส์ เลเวอร์ ผศ.นลินี สีตะสุวรรณ นางสาวปริยา วงษ์ระเบียบ นางสาวนวลปณต ณัฐ เขียนภักดี นายชลเทพ ณ บางช้าง และดร. เควิน คอลเลียรี่

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
24 กรกฎาคม 2564

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
584

แบ่งปัน