เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

Mr.Maeng Kyung-jae อธิบดีสำนักงานเศรษฐกิจและการค้า จังหวัดชุงชองบุกโด สาธารณรัฐเกาหลี พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันที่: 26 มิถุนายน 2562 เวลา: 16:00 - 17:00 น. ณ ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 26 มิ.ย. 62 เวลา 16.00 น. ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ Mr.Maeng Kyung-jae อธิบดีสำนักงานเศรษฐกิจและการค้า จังหวัดชุงชองบุกโด สาธารณรัฐเกาหลี พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือเมืองมิตรภาพเสริมสร้างความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดชุงชองบุกโด สาธารณรัฐเกาหลี รวมไปถึงการร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจะมีการพัฒนาเศรษฐกิจให้ดียิ่งๆขึ้นไปในอนาคต

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
27 พฤษภาคม 2563

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
251

แบ่งปัน