เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

การประชุมคณะกรรมการดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ของจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2562

วันที่: 9 กรกฎาคม 2562 เวลา: 13:30 - น. ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ (9 ก.ค.62) เวลา 13.30 น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ของจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้อง POC ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยกระทรวงมหาดไทยได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนการดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องเพื่อสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งการนำจังหวัดที่ได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์กับมณฑลหรือเมืองในยูนนาน จังหวัดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และจังหวัดที่ยังไม่เคยมีการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง แต่มีศักยภาพหรือความเหมาะสม และต้องการสถาปนาความสัมพันธ์ รวมจำนวน 8 จังหวัด (เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา เพชรบูรณ์ หนองคาย ลำพูน นครนายก) เดินทางไปขับเคลื่อนการดำเนินความสัมพันธ์กับเมืองในมณฑลยูนนานในช่วงเดือนสิงหาคมนี้

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้ขอให้จังหวัดเชียงใหม่ ยกระดับการสถาปนาความสัมพันธ์กับนครคุนหมิงจากเทศบาลนครเชียงใหม่เป็นจังหวัดเชียงใหม่ และขับเคลื่อนให้มีการลงนามสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา พร้อมทั้งจัดทำข้อมูล โครงการ/กิจกรรม หรือข้อเสนอความร่วมมือต่างๆ ร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) และเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับการนำเสนอฝ่ายจีนพิจารณาต่อไป

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
27 พฤษภาคม 2563

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
371

แบ่งปัน