เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

สมาคมนักวิทยุโทรทัศน์และผู้สื่อข่าวเชียงใหม่ นำคณะสื่อมวลชนสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม จากสมาคมหนังสือพิมพ์นครหลวงฮานอย และกรรมการสมาคมหนังสือพิมพ์นครหลวงฮานอย เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันที่: 14 สิงหาคม 2562 เวลา: 11:00 - น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น.

สมาคมนักวิทยุโทรทัศน์และผู้สื่อข่าวเชียงใหม่ ขอนำคณะสื่อมวลชนสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม จากสมาคมหนังสือพิมพ์นครหลวงฮานอย และกรรมการสมาคมหนังสือพิมพ์นครหลวงฮานอย จำนวน 11 คน เข้าเยี่ยมคารวะรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเชื่อมความสัมพันธไมตรีกับสื่อมวลชนเชียงใหม่ ด้านวิชาการสื่อมวลชน ด้านประเพณีวัฒนธรรม ด้านการท่องเที่ยว และด้านเศรษฐกิจ โดยการนำของ Mr. To Quang Phan นายกสมาคมหนังสือพิมพ์นครหลวงฮานอย และผู้อำนวยการสถานีวิทยุและโทรทัศน์แห่งนครหลวงฮานอย และเป็นคณะกรรมการบริหารพรรคคอมมิวนิสต์นครหลวงฮานอย เป็นหัวหน้าคณะ

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
1 มิถุนายน 2563

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
242

แบ่งปัน