เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยนำรองประธานสภาประชาชนเมืองจางโจว มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีนและคณเข้าเยี่ยมคารวะรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันที่: 25 สิงหาคม 2562 เวลา: 11:00 - น. ณ ภัตตาคารตูลู่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย นำรองประธานสภาประชาชนเมืองจางโจว มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางการค้า การเกษตร การท่องเที่ยว และด้านอื่น ๆ กระชับความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับเมืองจางโจว มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน 

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
27 พฤษภาคม 2563

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
218

แบ่งปัน