เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเลี้ยงฉลอง "วันชาติจีน" ในวาระครบรอบ 70 ปี

วันที่: 26 กันยายน 2562 เวลา: 18:00 - น. ณ โรงแรมแชงกรี - ลา เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ (26 ก.ย. 62) เวลา 19.00 น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเลี้ยงฉลอง "วันชาติจีน" ในวาระครบรอบ 70 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งตรงกับวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี ณ ห้องแกรนด์ล้านนาบอลรูม ชั้น 2 รร.แชงกรีลา เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
25 พฤษภาคม 2563

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
145

แบ่งปัน