เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในวาระการดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการเชียงใหม่

วันที่: 11 ตุลาคม 2562 เวลา: 10:00 - 10:30 น. ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 - 10.30 น. ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายฮิโรชิ มัทสึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ประจำเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงความยินดีในวาระโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ได้มีการหารือการสานต่อความร่วมมือระหว่างกัน ด้านการศึกษา วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว โดยการกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ประจำเชียงใหม่ได้ขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดูแลชาวญี่ปุ่นที่พำนักอาศัยที่จังหวัดเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่มาเยือนจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างดี และได้หารือการกระชับความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกันอีกด้วย

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
1 มิถุนายน 2563

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
191

แบ่งปัน