เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

กงสุลใหญ่เมียนมา ณ นครเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในวาระการดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการเชียงใหม่

วันที่: 17 ตุลาคม 2562 เวลา: 10:00 - น. ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายเต็น ติน กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประจำเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงความยินดีในวาระโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ได้มีการหารือการกระชับความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับเชียงตุง ที่ได้มีการลงนามไว้เมื่อเดือนตุลาคม 2557 รวมถึงการสานต่อความร่วมมือด้านการค้า-การลงทุน กับภาคเอกชน ซึ่งหอการค้า 5 เมืองได้ร่วมกันทำข้อตกลงไว้เมื่อปี 2558 ประกอบด้วยเมืองเชียงตุง มัณฑะเลย์ ตองยี ท่าขี้เหล็ก และจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ มีการหารือเรื่องการดูแลความเป็นอยู่และความปลอดภัยแก่แรงงานเมียนมาในจังหวัดเชียงใหม่ โดยการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายของไทย  อีกทั้งยังได้หารือความร่วมมือด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ซึ่งนอกจากจะมีศูนย์เมียนมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้ว ได้หารือความเป็นไปได้ในการแลกเปลี่ยนครูสอนภาษาเมียนมาในโรงเรียนระดับท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย 

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
31 พฤษภาคม 2563

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
163

แบ่งปัน