เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ณ นครเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในวาระการดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการเชียงใหม่

วันที่: 21 ตุลาคม 2562 เวลา: 16:00 - น. ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ 21 ต.ค.2562 เวลา 16.00 น. ณ ห้องรับรอง ศาลากลาง จ.ชม.  นายณอน โอนีลล์ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคาราวะ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่ง ผวจ.ชม. ได้มีการหารือสานต่อความร่วมมือด้านการป้องกันหมอกควันไฟป่า สิ่งแวดล้อม ยาเสพติด และการส่งเสริมเศรษฐกิจการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างกัน

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
27 พฤษภาคม 2563

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
151

แบ่งปัน