เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในวาระการดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการเชียงใหม่

วันที่: 22 ตุลาคม 2562 เวลา: 15:30 - น. ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ 22ตุลาคม 2562 เวลา 15.30 น. ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ศาลากลาง จว.ชม. รองศาสตราจารย์ เฉิน อี้ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
เพื่อแสดงความยินดีในวาระการดำรงตำแหน่ง ผวจ.ชม. โดยในปีที่ผ่านมา ภายใต้การสนับสนุนจากสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ สถาบันขงจื่อฯ ได้มีโอกาสเปิดอบรมภาษาจีนเบื้องต้น
แก่หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ เช่น สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ 
ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ โรงพยาบาลนครพิงค์ เป็นต้น ซึ่งได้รับผลลัพธ์การสอนที่ดี 
ในขณะเดียวกัน สถาบันขงจื่อฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมจีน เพื่อผลักดัน
การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน และเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ 
“จีน - ไทยพี่น้องกัน” ทั้งนี้ สถาบันขงจื่อฯ มีความประสงค์จะขยายความร่วมมือในการเปิดอบรมภาษาจีนเบื้องต้นให้แก่บุคลากรทางการศึกษา และจัดทำคลิปวีดีโอสอนสนทนาภาษาจีนเบื้องต้น เพื่อเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ในจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
27 พฤษภาคม 2563

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
191

แบ่งปัน