เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

H.E. Mr. Lee Wook-heon เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ขอเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันที่: 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา: 14:00 - 14:30 น. ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ให้ H.E. Mr. Lee Wook-heon เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย และคณะ จำนวน 3 คน เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
เวลา 14.00 น. ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือเกี่ยวกับการค้าการลงทุน และเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
29 กันยายน 2564

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
615

แบ่งปัน