เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

นายอัลลัน แมคคินนอน เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันที่: 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา: 11:00 - 12:00 น. ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

นายอัลลัน แมคคินนอน เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
เพื่อศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ อันจะนำไปสู่การกระชับความสัมพันธ์ และเสริมสร้างโอกาสที่จะร่วมมือกันต่อไปในอนาคต 

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
15 สิงหาคม 2563

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
330

แบ่งปัน