เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการปฏิบัติงานในระยะกลางของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติในประเทศไทยปี 2560 - 2563

วันที่: 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา: 09:00 - 12:30 น. ณ ห้องเม็งราย 2 โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (United Nations Development Programme : UNDP) อยู่ในระหว่างการทบทวนการปฏิบัติงานในระยะกลางของการทำงานฝนประเทศไทย ภายใต้แนวคิดการติดตามผลงาน การเปลี่ยนแปลงและการหาสภาพแวดล้อมในการทำงานและการถอดบทเรียน โดยกำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการปฏิบัติงานในระยะกลางของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติในประเทศไทยปี 2560 - 2563 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนในการทำงานของ UNDP ในประเทศไทย ซึ่ง UNDP ได้เลือกจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่ประชุมในระดับภูมิภาคของภาคเหนือของไทย

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
7 ธันวาคม 2562

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
15

แบ่งปัน