เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน The Routes Asia Development Forum 2020 

วันที่: 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา: 09:00 - 10:30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) (ทอท.) จัดประชุมความพร้อมการจัดงาน  The Routes Asia Development Forum 2020 ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 พร้อมทั้งเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมดังกล่าว

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
15 สิงหาคม 2563

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
261

แบ่งปัน