เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

กงสุลสาธารณะรัฐอินเดีย ณ จังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันที่: 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา: 10:30 - 11:30 น. ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

นายศีรีช เชน (Mr. Shirish Jain) กงสุลสาธารณรัฐอินเดีย ณ จังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
14 สิงหาคม 2563

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
301

แบ่งปัน