เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

รองนายกอบจ. นำผลผลิตการเกษตรเชียงใหม่ ขยายฐานร่วมงานมณฑลไห่หนาน ประเทศจีน

วันที่: 12 ธันวาคม 2562 ณ เมืองไหโขว่ มณฑลไห่หนาน ประเทศจีน

นายอดิศร กำเนิดศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่นำคณะหอการค้าจังหวัดฯ และผู้ผลิตสินค้าเกษตร ไปร่วมงานที่เมืองไหโขว่ มณฑลไห่หนาน ประเทศจีน ซึ่งเป็นงานมหกรรมสินค้าผลิตภัณฑ์การเกษตรนานาชาติ มีผลิตผลทางการเกษตรจากหลายประเทศเข้าร่วม

โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้นำผลไม้ ผัก และอาหารแปรรูปไปแสดงและจำหน่าย นายอดิศรกล่าวว่า เป็นการแนะนำสินค้าเกษตรของไทยให้นานาประเทศได้รู้จักและลิ้มลองรสชาติ เป็นการส่งเสริมเกษตรและนำรายได้เข้าประเทศ และเปิดตลาดการค้าอย่างยั่งยืน กับประเทศเพื่อนบ้านต่อไป

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
27 พฤษภาคม 2563

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
137

แบ่งปัน