เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ผู้แทนจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมงานเทศกาลวัฒนธรรมและศิลปะกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำช้าง - แม่น้ำโขง 

วันที่: 12 ธันวาคม 2562 - 15 ธันวาคม 2562 ณ เมืองจิ่งหง เขตปกครองตนเองชนชาติไต สิบสองปันนา

คณะผู้แทนจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย ผศ. ดร. ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนท์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นายดำรง องอาจ นายกสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และ ดร.ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมงานเทศกาลวัฒนธรรมและศิลปะกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำช้าง - แม่น้ำโขง ระหว่างวันที่ 12 - 15 ธันวาคม 2562 ณ เมืองจิ่งหง เขตปกครองตนเองชนชาติไต สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน  โดยในงานมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากหลากหลายประเทศ สำหรับการแสดงของไทยนั้นแสดงโดยนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ สวยงามน่าประทับใจ

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
26 กันยายน 2563

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
334

แบ่งปัน