เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ต้อนรับคณะสำนักกิจการต่างประเทศเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่: 19 ธันวาคม 2562 เวลา: 10:30 - 11:30 น. ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 19 ธ.ค. 62  Ms. Bai Yuzhen รองอธิบดีสำนักกิจการต่างประเทศ เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือด้านความร่วมมือทางการศึกษา การท่องเที่ยว วัฒนธรรม การค้า อาหารฮาลาล และด้านอื่นๆ ตลอดจนกระชับความสัมพันธ์ฉันท์มิตร ระหว่างเขตการปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุยกับจังหวัดเชียงใหม่ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างกัน อีกทั้งยังผลักดันยกระดับมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุยให้เจริญงอกงาม ก่อให้เกิดความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
11 มิถุนายน 2564

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
729

แบ่งปัน