เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

คณะกงสุลต่างประเทศจังหวัดเชียงใหม่จัดงานเลี้ยงต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ พร้อมทั้งประชุมหารือแนวทางในการป้องกันปัญหาหมอกควันไฟป่า

วันที่: 13 ธันวาคม 2562 เวลา: 18:30 - 20:30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 ภัตตาคารตูลู่ จังหวัดเชียงใหม่

ในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ภัตตาคารตูลู่ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกงสุลต่างประเทศจังหวัดเชียงใหม่จัดงานเลี้ยงต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ พร้อมทั้งประชุมหารือแนวทางในการป้องกันปัญหาหมอกควันไฟป่า เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสถานกงสุลต่างประเทศประจำเชียงใหม่

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
26 กันยายน 2563

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
262

แบ่งปัน