เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

H.E. Mrs. Suchitra Durai เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันที่: 3 มกราคม 2563 เวลา: 18:00 - 19:00 น. ณ โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

H.E. Mrs. Suchitra Durai เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย พร้อมด้วยนายชีรีช เชน กงสุลสาธารณรัฐอินเดีย ณ จังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแนะนำตัวอย่างเป็นทางการในวาระรับตำแหน่งเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย โดยมีการหารือการลงนาม บันทึกความเข้าใจการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างรัฐอัสสัมกับจังหวัดเชียงใหม่ และมีกำหนดการเยี่ยมเยือนและมอบทุนการศึกษาโรงเรียนศรีเนห์รูที่บ้านดอยปุย ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนในการอุปถัมป์ของรัฐบาลอินเดีย ในช่วงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2563 พร้อมทั้งเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าร่วมงานเทศกาลอาหารอินเดีย ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ที่กรุงเทพมหานคร

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
9 กรกฎาคม 2563

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
234

แบ่งปัน